อาการแพ้ท้องของคุณแม่

อาการแพ้ท้องเป็นอาการที่พบบ่อยในผู้ที่ตั้งครรภ์อ่อน ๆ ภายใน 3 เดือนแรก ส่วนใหญ่อาการแพ้ท้องจะเกิดขึ้น เมื่อประจำเดือนขาดไปประมาณ 2 สัปดาห์ ถ้าจะนับอายุครรภ์ก็ประมาณ 6 สัปดาห์ อาการแพ้ท้องนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะแพ้หนักที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ 9...