BEJAME.COM Healthy Updates

เสน่ห์หลวงพระบาง

หลวงพระบางเดิมเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งเขตตัวเมืองชั้นในได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2538 (UNESCO World Heritage Sites)  ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศลาวและภูมิภาคอาเซียน เสน่ห์ของหลวงพระบางอยู่ที่วิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงดำเนินไปอย่างไม่เร่งรีบและอัธยาศัยไมตรีที่ดี ไม่เพียงแค่นั้น ในตัวเมืองยังเต็มไปด้วยวัดวาอารามและสิ่งปลูกสร้างที่มีอายุเก่าแก่สไตล์โคโลเนียลผสมเรือนไม้แบบลาว สำหรับภูมิประเทศของหลวงพระบางตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศลาวมีแม่น้ำโขงไหนผ่านทางทิศเหนือและแม่น้ำคานผ่านมาบรรจบกับแม่น้ำโขง สภาพอากาศอยู่ในเขตร้อนชื้นแบ่งออกเป็น 3 ฤดู...

รู้จักประเภทจักรยานต่างๆ

จริงๆ จักรยานนั้นมีหลายประเภทมากครับ แต่ในเมืองไทยเราจะรู้จักแค่ไม่กี่ประเภท เช่น BMX หรือ เสือหมอบ เป็นต้น ผมจึงรวบรวมประเภทจักรยานจากเว็บต่างประเทศมาให้ดูกันนะครับ ดังต่อไปนี้

ประเภทล้อเสือหมอบ

การแยกประเภทล้อเสือหมอบ โดยทั่วไปสามารถแยกโดยวัสดุ เช่น อลูมิเนียม, คาร์บอน, อลูมิเนียมผสมคาร์บอน เป็นต้น หรือ แยกโดยประเภทขอบยาง เช่น ยางงัด (Clincher), ยางฮาร์ฟ (Tubular), Tubeless...

รีวิวล้อ CAMPAGNOLO Scirocco จากผู้ใช้จริง

ชุดล้อ Scirocco H35 mm ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ชอบขี่แนวระยะทางไกลๆ นานๆ ด้วยขอบล้อสูง 35 มม. ที่เป็นอลูมิเนียม มีทนทานและน้ำหนักเบาเพียง 1,725 กรัม สำหรับซี่ลวดของชุดล้อนี้ใช้แบบ G3™...

สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะหมาก

บนเกาะหมากมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่มากมาย ซึ่งแต่ละจุดก็มีลักษณะเด่นแตกต่างกัน ต่อไปนี้จึงเป็นคำอธิบายสั้นๆ ถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเกาะหมาก อ่าวนิด เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ระหว่างเกาะหมาก กับเกาะอื่น ๆ และฝั่งแหลมงอบ เพราะเป็นท่าเรือประจำเกาะ จากอ่าวนิด สามารถเดินทาง เชื่อมต่อไปได้ทั้งเกาะ ที่นี่เป็นทิศตะวันออกของเกาะ...