Category: เรื่องทั่วไป

ทำนายภัยพิบัติ

เมื่อช่วงก่อนปีใหม่ปี 2012 คนไทยจำนวนมากต้องผวากับข่าวลือคำทำนายของ ด.ช.ปลาบู่ ที่ทำนายไว้ว่าในวันเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่จะเกิดแผ่นดินไหวในเมืองไทย จนเป็นเหตุให้เขื่อนภูมิพลแตก ซึ่งก็มีการถกเถียงว่าวันดังกล่าวคือวันที่ 1/1/2555 หรือ 1/1/2556  ซึ่งคำทำนายนี้ก็ตรงกับทิศทางของการเกิดแผ่นดินไหวทั่วโลกซึ่งมีแนวโน้มจะถี่ขึ้น หากไปค้นคำนายวันล้างโลกของ 4 ศาสนาหลัก คือ...

การขอเบิกเงินประกันสังคมกรณีคลอดบุตร

การตรวจสอบสิทธิ ตรวจสอบว่าผู้ประกันตนเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการที่ได้รับการลดส่วนกรณีคลอดบุตรหรือไม่ ถ้าใช่ให้วินิจฉัยเป็นกรณีไม่มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรของผู้ประกันตน ถ้าเคยใช้สิทธิครบ 2 ครั้งแล้วให้วินิจฉัยเป็นกรณีไม่มีสิทธิ ตรวจสอบวันที่คลอดบุตร คลอดบุตรก่อนวันที่ 1 มกราคม 2550 ใช้สิทธิตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533...