นายหน้าขายสินค้าออนไลน์ (Affiliate Program)

ปัจจุบันกระแสการทำเงินในโลกอินเตอร์เน็ตได้ขยายตัวไปอย่างมาก เจ้าของเว็บไซต์ต่างๆพยายามหาช่องทางใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เว็บไซต์ของตน นอกจากช่องทางบริการลงโฆษณาในเว็บไซต์แล้ว ยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยม คือ นายหน้าขายสินค้า (Affiliate Program) ซึ่งช่องทางดังกล่าว ทำให้เกิดรายได้จำนวนมากทั้งแก่ เจ้าของสินค้า และ นายหน้าขายสินค้า ผ่านรูปแบบการตลาดออนไลน์ที่เรียกว่า...