ยาต้านไวรัสฯฉุกเฉิน ทางออกของคนเสี่ยง ทางเลี่ยงของคนสำส่อน

HIV หรือที่เรียกกันติดปากว่าโรคเอดส์นั้น เป็นโรคที่ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ แต่ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ได้มีการศึกษา วิจัย ค้นพบวิธีการป้องกันการติดเชื้อได้นอกเหนือจากถุงยางอนามัย และวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้ว หากผ่านสถานการณ์ที่เสี่ยง ก็มี “ยาต้านเชื้อไวรัส HIV แบบฉุกเฉิน” ในการช่วยป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับนึงอีกด้วย พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะรับเชื้อ...