Tagged: เอดส์

โรคเอดส์ โรคร้ายที่ต้องใส่ใจ

เอดส์ ถือเป็นโรคติดต่อที่ปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ด้วยความพยายามของทุกภาคส่วนทั่วโลก ทำให้ทุกวันนี้โรคติดต่อร้ายแรงอย่างเอดส์นั้น สามารถรักษาบรรเทาอาการของผู้ป่วยได้ เรียกได้ว่าหากดูแลตัวเองดีๆ และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ผู้ป่วยสามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้อีกตราบจนสิ้นอายุขัยของตน และภาพลักษณ์ของโรคเอดส์ก็ไม่ได้เป็นโรคที่ดูน่ารังเกียจร้ายแรงดังเช่นแต่ก่อน นั่นเพราะมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ แม้ทุกอย่างดูเหมือนจะดีขึ้น แต่สัดส่วนผู้ติดเชื้อเอดส์กลับไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใด เอดส์ เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัส HIV...

ยาต้านไวรัสฯฉุกเฉิน ทางออกของคนเสี่ยง ทางเลี่ยงของคนสำส่อน

HIV หรือที่เรียกกันติดปากว่าโรคเอดส์นั้น เป็นโรคที่ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ แต่ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ได้มีการศึกษา วิจัย ค้นพบวิธีการป้องกันการติดเชื้อได้นอกเหนือจากถุงยางอนามัย และวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้ว หากผ่านสถานการณ์ที่เสี่ยง ก็มี “ยาต้านเชื้อไวรัส HIV แบบฉุกเฉิน” ในการช่วยป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับนึงอีกด้วย พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะรับเชื้อ...