อโรมาธอราพี…ศาสตร์แห่งกลิ่นเพื่อการบำบัดโรค

อโรมาธอราพี (Aroma Therapy) หรือชื่อทางภาษาไทยว่า “สุคนธบำบัด” นั้น เป็นการบำบัดโดยใช้กลิ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ทั้งในสปาต่างๆ สถานที่ให้บริการพักผ่อน หรือแม้กระทั่งจะซื้อหามาใช้เองภายในบ้าน โดยใช้กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยจากพืชชนิดต่างๆ ที่ไม่เพียงแต่จะให้กลิ่นหอมหากแต่ยังมีผลในการผ่อนคลาย บำบัด และรักษาโรคได้อีกด้วย มนุษย์รู้จักการใช้กลิ่นหอมจากธรรมชาติมาตั้งแต่โบราณ...