Tagged: อาหารเจ

เลือกรับประทานอาหารเจเพื่อสุขภาพ

ตลอดระยะเวลากว่า 10 วัน แห่งเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งผู้ที่มีศรัทธาและรักสุขภาพจะร่วมกันงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ อาหารรสจัด และหันมาถือศีลทำจิตใจให้บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม ร่างกายของมนุษย์ย่อมต้องการสารอาหารครบทั้งห้าหมู่ และเป็นอาหารที่มีประโยชน์ ดังนั้นเพื่อให้ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข บริสุทธิ์โดยแท้จริง ผมมีข้อแนะนำดีๆ เกี่ยวกับการเลือกอาหารเจ...

กินเจ สุขที่ได้มากกว่าบุญ

เมื่อถึงวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี ย่อมเป็นสัญญาณดีของวาระอันเป็นมงคล นั่นคือการเข้าสู่ เทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวจีนเรียกกันว่า “เก้าอ๊วงเจ”...