อยาก…..ไม่ให้อยาก

ความอยากเป็นความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์ ที่ต้องการได้รับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต เช่น อยากสวย อยากกินอาหารอร่อยๆ อยากเจอแฟนดีๆ อยากมีงานทำได้เงินเดือนเยอะๆ เป็นต้น ความอยากถ้ามีอย่างพอดี ก็เหมือนยาชูกำลัง ที่สูบฉีดพลังแห่งความพยายามเพื่อการตอบสนองต่อความอยากนั้นๆ ให้สำเร็จลงได้ หากแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ นั่นเพราะผู้คนมีความอยากมากจนเกินพอดี...