สวนรมณีนาถ ประวัติศาสตร์คุกไทยที่น่าไปเที่ยว

สวนรมณีนาถ อาจเป็นที่คุ้นชินของหลายๆ คนในย่านถนนมหาไชย ในฐานะสวนสาธารณะกลางเมือง ที่ร่มรื่น และแวดล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย แต่หากสังเกตดีๆ จะพบว่าสวนสาธารณะแห่งนี้ ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงโบราณที่มีความสูง มีอาคารเก่าแก่ที่มีลักษณะคล้ายกับเรือนจำ แน่นอน….สถานที่แห่งนี้เมื่อก่อนเป็นเรือนจำ และปัจจุบันก็มีความสำคัญนอกเหนือไปจากการเป็นสวนสาธารณะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ก็คือการเป็น “พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์”...