ลอยกระทง ร่วมสืบสานประเพณีไทย รู้ใส่ใจพรหมจรรย์

ประเพณีไทยเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความงดงาม “ลอยกระทง” ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีไทย ที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพัน และความกตัญญูต่อสายน้ำที่มีมาแต่โบราณ สืบเนื่องยาวนานนับหลายร้อยปี จวบจนปัจจุบัน ลอยกระทง ก็ยังคงเป็นประเพณีที่สำคัญ และได้รับความสนใจทั้งต่อคนไทย และนักท่องเที่ยว ที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่น่าเป็นกังวลในปัจจุบันก็คือ มักมีการอาศัยคืนวันลอยกระทงเป็นคืนแห่งการเสียพรหมจันทร์หรือมีเพศสัมพันธ์กันของหนุ่มสาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นที่มักควงคู่กันออกมาลอยกระทง...