Tagged: ย้อนเวลา

การย้อนเวลา

ใครบอกว่าเราไม่สามารถย้อนเวลาได้ ใครบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ และใครบอกว่าเวลาเป็นตัวกำหนดชีวิตคนเราให้ไม่สามารถอยู่กับที่ได้ บทนี้ขอพูดถึงในเรื่องของเวลาที่ใครหลายคนอาจจะยึดติด หรือคิดว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง เอามาเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในชีวิตเรา จนบางครั้งเราอาจจะลืมนึกถึงความเป็นจริง ที่มีเหตุและผลเข้ามาตัดสินไปด้วย ขอยกตัวอย่าง เช่น วันนี้ตอน 08.00 เดินออกจากบ้าน...

ความสัมพันธ์ของ มิติเวลา กับ แสง

ตั้งแต่เด็กผมเคยได้ยินได้ฟังคำบอกเล่าเรื่องราวเหนือธรรมชาติ เช่น นรก-สวรรค์ มากมาย หนึ่งในข้อมูลที่ได้รับฟังคือเวลา เวลาในโลกมนุษย์และเวลาในโลกสวรรค์แตกต่างกัน เช่น เวลา 1 วันในเมืองสวรรค์อาจจะเท่ากับ 100 ปีในเมืองมนุษย์ ขณะที่ฟังผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไร แต่ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มีการยอมรับมากขึ้นว่า เวลา...