ประโยชน์มากมายของฝายชะลอน้ำ

หลายๆ คนคงเคยได้เคยรู้จักฝายชะลอน้ำกันมาบ้าง ตามโฆษณากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขององค์กรใหญ่ๆ ตามข่าวสารประจำวัน หรือแม้กระทั่งสารคดีสิ่งแวดล้อม แต่คงมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้จักความหมายและคุณค่าของฝายชะลอน้ำ ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ขาดแคลนแหล่งน้ำ ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน ฝายชะลอน้ำ หรือ Check Dam...