ลดความเสี่ยงการปวดหลัง ด้วยท่านั่งและการหายใจ

ปัญหาที่หนุ่มสาวออฟฟิศหลายคนพบเจอ คืออาการปวดหลังเรื้อรัง ซึ่งมีสาเหตุสำคัญๆ มาจากการนั่งอยู่ในอิริยาบถนานๆ การยืน เดิน หรือการนั่งผิดท่าทาง ไม่ถูกต้องทางสรีระ การสวมใส่รองเท้ามีส้น หรือรองเท้าส้นสูงเป็นเวลานานๆ ทั้งหมดล้วนทำให้เกิดปัญหาอาการปวดหลัง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆ ตามมากได้ แต่รู้หรือไม่ว่า? อาการต่างๆ...