Tagged: น้ำท่วม

ไฟดูด…จมน้ำ ภัยเงียบที่มากับน้ำท่วม

แทบจะเป็นเทศกาลประจำปีกันไปเสียแล้วกับเหตุการณ์อุทกภัยของบ้านเราที่เกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ แน่นอนว่าเมื่อน้ำหลากมาย่อมนำพาความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ประสบภัยอย่างแน่นอน จากประสบการณ์เมื่อปลายที่ 2554 อาจมีหลายๆ ครอบครัวที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างแล้ว เช่น ก่อกำแพง ย้ายของขึ้นที่สูง และการอพยพชีวิตและทรัพย์สินไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย แต่สำหรับคนที่ไม่สามารถไปไหนได้ ภัยร้ายที่สำคัญที่มาพร้อมกับน้ำท่วม อาจไม่ได้มีเพียงแค่ขโมยหรือบรรดาสัตว์มีพิษ หากแต่เป็นเหตุการณ์ไฟฟ้าดูด...

หลากมาตรการรักษาสุขภาพ รับมือน้ำท่วม

นับตั้งแต่ปลายปี 2554 จนถึงปัจจุบัน หลายครอบครัวคงยังขยาดกับปรากฏการณ์น้องน้ำมาเยือนไม่หาย ยิ่งช่วงนี้ฝนตกหนัก มีพายุลมแรงมากยิ่งขึ้น ยิ่งส่งผลให้หลายพื้นที่เริ่มมีน้ำท่วมขัง ซึ่งน้ำที่ท่วมนี้ไม่เพียงแต่จะนำความเสียหายมาสู่บ้านเรือน และทรัพย์สินแต่เพียงเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้อีกด้วย แม้จะเคยมีประสบการณ์สัมผัสกับน้ำท่วมกันมาบ้างแล้ว แต่ก็ไม่ควรประมาท ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาสุขภาพในช่วงน้ำท่วม จึงควรมีมาตรการต่างๆ...

เตรียมตัว เตรียมใจ รับภัยน้ำท่วม

“น้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแล้งงงงง พี่ว่าน้ำแห้ง ให้ฝนแล้งเสียยังดีกว่า” คำร้องท่อนหนึ่งจากบทเพลงน้ำท่วม ของ ศรคีรี ศรีประจวบ ที่แม้จะผ่านมานาน แต่กลับบรรยายภาพของความยากลำบาก และความเดือดร้อนจากน้ำท่วมได้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง จะว่าไปเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปี 54 ยังไม่ทันจะจางหาย บ้านบางหลังยังฝังคราบน้ำไว้ให้ดูต่างหน้าตราบจนถึงทุกวันนี้ ฝันร้ายยังไม่ทันจะจางไป...

“ไฟฟ้า” เรื่องใหญ่ ต้องใส่ใจในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังน้ำท่วม

ในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเจอกับปัญหาอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี ก่อให้เกิดความสูญเสียต่างๆ มากมาย ทั้งบ้านเรือน ทรัพย์สิน ไร่นา โรงงานอุตสาหกรรม หลายครอบครัวต้องหลบลี้หนีภัยออกจากบ้าน ซึ่งอาจละเลยการให้ความสำคัญกับ ไฟฟ้า ที่อาจก่อให้เกิดโทษมหันต์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงน้ำท่วม...