เรื่องกล้วยๆ ที่มากด้วยประโยชน์ต่อร่างกาย

กล้วย เป็นพืชที่มีความผูกพันกับคนไทยมาเป็นเวลานาน ซึ่งเชื่อได้ว่ามีคนไทยหลายๆ คน รับประทานกล้วย (บด) ก่อนจะรับประทานข้าวเป็นเสียอีก และภายใต้ต้นเขียวๆ ผลยาวๆ สีเหลืองๆ เหล่านี้ นอกจากจะมาดัดแปลงเป็นวัสดุอุปกรณ์ หรือนำมาปรุงอาหารได้หลากชนิด เช่น กล้วยบวชชี , กล้วยเชื่อม...