ความรู้สึกของคน กับ ความด้านชาของเทคโนโลยี คนสนใจอะไรมากกว่ากัน