ระยะที่ปลอดภัยจากไฟฟ้าบนที่สูง

ไฟฟ้า เป็นสาธารณูปโภคที่ต้องใช้งานอย่างระมัดระวัง เนื่องจากมีอันตรายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าแรงสูง  ที่หลายๆ คนอาจละเลยเนื่องจากคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว หากแต่ในความเป็นจริง สายแรงสูงกับร่างกายของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเมืองที่อาศัยอยู่บนตึกสูงๆ เดินข้ามถนนบนสะพานลอย หรือผู้ที่ประกอบอาชีพบนที่สูง เช่น ผู้ที่ทำงานก่อสร้างอาคาร หรือ ติดตั้งป้ายโฆษณา เป็นต้น ล้วนมีชีวิตที่ใกล้ชิดกับสายไฟฟ้าแรงสูงด้วยกันทั้งสิ้น สายไฟฟ้าแรงสูง จะมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงวิ่งผ่านตั้งแต่ 12 – 115 kV พูดง่ายๆ ก็คือมีความรุนแรงกว่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านหลายหมื่นเท่า ซึ่งหากมีสื่อนำไฟฟ้าเข้าไปใกล้ หรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว ด้วยความแรงในระดับนี้ ไม่ต้องสัมผัส ไฟฟ้าก็สามารถกระโดดจากสายไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ ซึ่งอาจมีอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นผู้ที่ทำงานอยู่บนที่สูงควรทำงานห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูงไม่ต่ำกว่า 3.2 เมตร ตลอดจนระมัดระวังเครื่องมือกลหรืออุปกรณ์โลหะไม่ให้เข้าใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง น้อยกว่าระยะห่างตามที่กำหนด

ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องทำงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงน้อยกว่าระยะห่างดังกล่าว จะต้องแจ้งให้การไฟฟ้าในเขตพื้นที่ทราบ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โทร.1130 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด โทร.1129 เพื่อที่เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฯ จะดำเนินการหุ้ม Line Guard  ครอบสายไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้ ตลอดจนผู้ที่อยู่บนที่สูง อย่าเอาอุปกรณ์ใดๆ ไปเขี่ยสายไฟฟ้า หรือถืออุปกรณ์ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า อย่างการถือร่มสูงๆ หรือการสะพายเบ็ดตกปลาขึ้นบนสะพานลอยที่ไม่มีหลังคาคลุม เพราะวัตถุดังกล่าว อาจเข้าไปใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงและเกิดการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้ามาสู่ตัวเราได้

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 2141You may also like...