IPTV ความบันเทิงรูปแบบใหม่ ผ่านโลกอินเตอร์เน็ต

การรับชมรายการโทรทัศน์ ถือเป็นอีกหนึ่งความบันเทิงยอดนิยมของคนในสังคมไทย และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้การรับชมรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่แค่ช่องฟรีทีวี (ช่องรายการโทรทัศน์ที่สามารถรับชมได้ทั่วไป ได้แก่ ช่อง3, 5, 7, Modernine, NBT และ TPBS) เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมีทีวีผ่านดาวเทียม และเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง “IPTV” มาให้ความบันเทิงกันถึงบ้านกันอีกด้วย

IPTV (Internet Protocol Television) เป็นการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งผู้รับชมรายการโทรทัศน์สามารถชมรายการประเภท Multimedia ผ่านเครือข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศได้ โดยใช้การส่งนำสัญญาณผ่านดาวเทียม ซึ่งมีจุดเด่นคือ การแพร่ภาพสัญญาณจะ สามารถทำงานแบบ Interactive ได้ โดยผู้ชมสามารถโต้ตอบกลับไปยังสถานีต้นทางได้ทันที ผ่านการพิมพ์ข้อความตอบโต้ในรายการ หรือผ่านระบบ VoIP (Voice Over IP) นอกจากนี้ IPTV ยังสามารถเลือกรับชมภาพยนต์ได้ตามความต้องการของตนเองอีกด้วย

โดยในปัจจุบัน ได้มีผู้ประกอบการหลายๆ บริษัทเร่งพัฒนารายการโทรทัศน์ผ่านระบบ IPTV แต่ยังคงไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องใช้ Internet ความเร็วสูงในการเชื่อมต่อเพื่อรับชมรายการโทรทัศน์ ซึ่งปัจจุบันมีให้บริการเฉพาะเมืองใหญ่ๆ รวมถึงวิถีชีวิตที่ไม่ชินกับการชมรายการโทรทัศน์หรือวิดีโอต่างๆ ผ่านระบบ Internet โดยยังคงมีเพียงวัยรุ่นกับวัยทำงานเท่านั้นที่นิยมรับชมรายการต่างๆ ผ่านระบบ Internet แต่ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารของไทยที่กำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เชื่อได้ว่าในอนาคต IPTV คงจะเป็นอีกหนึ่งความบันเทิง ที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยเป็นแน่

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 619You may also like...