ภัยแผ่นดินไหวใกล้กรุงเทพฯ

ช่วงนี้ได้ข่าวนักวิชาการออกมาเตือนเกี่ยวกับโอกาสเกิดแผ่นดินไหวที่รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ ซึ่งอยู่ใต้เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งอาจจะส่งผลให้เขื่อนศรีนครินทร์แตกได้ จนเป็นผลให้ปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลไหลออกมานอกเขื่อนทำลายบ้านเมืองที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดรอบๆ เช่นกรุงเทพฯ  แต่ก็มีนักวิชาการอีกกลุ่มได้ออกมาเตือนว่าหากเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดกาญจนบุรีในระดับที่ทำให้เขื่อนแตกได้จริง คนกรุงเทพจะได้รับผลกระทบก่อนที่เขื่อนจะแตกซะอีก ผลกระทบนั้นก็คือตึกสูงๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในกรุงเทพฯ ที่จะถล่มลงมาเป็นจำนวนมาก ทีนี่เรามาดูกันว่าทำไมกรุงเทพฯ จึงน่าเป็นห่วงกว่าที่กาญจนบุรี

จากข้อมูลสภาพแวดล้อมของจังหวัดกรุงเทพฯ พบว่า สภาพดินใต้เมืองกรุงเทพฯ เป็นดินอ่อน และในเมืองกรุงเทพฯ มีตึกสูงเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้ออกแบบให้สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหวได้ จากข้อมูลทางธรณีวิทยาของผลกระทบความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวในสภาพพื้นที่ที่เป็นดินอ่อน จะพบว่าอาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 3-4 เท่า และหากรวมกับผลกระทบการสั่นพ้องของตึกสูงที่อาจตรงกับจังหวะการสั่นไหวของพื้นดิน จะมีความรุนแรงจะทวีเพิ่มขึ้นอีก 3-5 เท่า รวมเป็น 10 เท่า เพราะฉะนั้นหากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7 ริคเตอร์ใต้เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีระยะห่างจากจังหวัดกรุงเทพฯ เพียง 200 กม.  ตึกในเมืองกรุงเทพฯ จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยทันทีก่อนที่เขื่อนศรีนครินทร์ จะแตกอย่างแน่นอน

ดังนั้นคนกรุงเทพฯ อย่าได้ห่วงเขื่อนที่กาญจนบุรีมากนักเพราะหากเกิดแผ่นดินไหวที่รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ ควรต้องห่วงตึกสูงในกรุงเทพฯ ที่ไม่ได้ออกแบบมารองรับการเกิดแผ่นดินไหว เพราะนั้นคือภัยพิบัติร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยทันทีหลังการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ใกล้จังหวัดกรุงเทพฯ

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : Jame 550You may also like...