ออมวันละนิด ติดบัญชีวันละหน่อย

เมื่อว่าด้วยเรื่องของเงินๆ ทองๆ ทุกคนคงจะสนใจ และอยากได้กันทั้งนั้น ทุกวันนี้เมื่อเราได้เงินค่าขนม ค่าจ้าง หรือเงินเดือนมา ก็มักจะใช้จ่ายกับเรื่องที่จำเป็นบ้าง ไม่จำเป็นบ้าง หรือเรื่องจิปาถะมากมาย และหลายคนคงจะรู้สึกว่าทุกวันนี้กำลังใช้เงินในแบบที่เรียกว่าว่า “เดือนชนเดือน” หรือ ใช้ในลักษณะที่ “ชักหน้าไม่ถึงหลัง” สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการไม่วางแผนทางการเงิน

คำถามคือแล้วเราจะวางแผนทางการเงินได้อย่างไร??? การวางแผนเรื่องการเงินนั้นป็นเรื่องที่แสนง่ายถ้าหลายคนอยากจะทำแต่ทำแล้วต้องมีวินัย ทำให้ได้ตลอดรอดฝั่ง ก่อนอื่นเมื่อพูดเรื่องการวางแผนทางการเงินเราจะต้องนึกถึงการทำบัญชี แยกเป็นอย่างง่ายก็คือ บัญชีรายรับ และ รายจ่าย เมื่อใดที่มีรายรับเข้ามา เราก็จะมาจดจำนวนเงินในช่องที่เป็นรายรับ แต่เมื่อมีรายจ่ายทุกครั้ง เราควรมาแยกก่อนว่าเป็นรายจ่ายประเภทใด เช่น รายจ่ายค่าเดินทาง รายจ่ายในการกิน ดื่ม รายจ่ายในการเที่ยวหรือเพื่อความบันเทิง รายจ่ายเรื่องเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย การช็อปปิ้ง และเมื่อเรามีการใช้จ่ายออกไป เราก็จะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายลงไปตามประเภทที่เราแยกไว้ เมื่อถึงสื่นเดือนก็จะพบว่าตนเอง มีรายการการใช้จ่ายด้านใดมากที่สุด และทำอย่างไรหรือมีหนทางไหนที่จะลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนนี้ได้บ้าง และสุดท้ายอย่าลืมช่อง “คงเหลือ” หรือ เหลือเงินสุทธิเท่าไหร่ซึ่งเกิดจาก รายรับ – รายจ่าย ช่องคงเหลือนี่แหละที่จะเป็นเงินออมของเรา ถ้าเรายิ่งลดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เงินคงเหลือสุทธิก็จะเพิ่มแม้เราจะมีรายได้ที่คงที่เท่าเดิมก็ตาม

เมื่อเราทำบัญชีไปได้สักระยะหนึ่ง และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด เราก็จะพบว่าการใช้เงินของเรามีเหตุผลและคำนึงถึงเงินเข้าและออกมากขึ้น สุดท้ายเราก็จะมีเงินออมเพิ่มมากขึ้นด้วย หลังจากนั้นหากเรามีเงินออมมากเพียงพอ เราอาจจะสามารถเพิ่มมูลค่าของเงินออม ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในสิ่งที่ตนเองใฝ่ฝันหรือรัก บางคนอาจจะเอาไปลงทุนในกองทุนของธนาคาร หรืออาจจะฝากประจำ ซึ่งก็สุดแล้วแต่ความจำเป็นของแต่ละบุคคล

การวางแผนทางการเงินนี้ มีประโยชน์หลายทาง เพราะนอกจะเป็นการลดการก่อหนี้แล้ว ยังเพิ่มความมีวินัย และมีเหตุผลในการใช้จ่ายแต่ละครั้งมากขึ้น หากเราสามารถเพิ่มเงินออมวันละนิด ติดบัญชีวันละหน่อย อนาคตของเราก็จะไม่มีคำว่า “ชักหน้าไม่ถึงหลัง” หรือ การใช้เงินแบบ “เดือนชนเดือนอีกต่อไป”

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : BELLA BARBIE 1073You may also like...