การใช้งานอุปกรณ์ไอแพดในโลกธุรกิจ

หลังจากที่ผมได้เข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอแพด (iPad) ในเว็บของแอ๊ปเปิ้ล ซึ่งได้พบกรณีศึกษามากมายสำหรับแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ ซึ่งแอพพลิเคชั่นเหล่านั้นสามารถแบ่งแยกออกเป็นสองกลุ่ม คือ แอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ในท้องตลาด (App Store) และ แอพพลิเคชั่นที่ในแต่ละองค์กรจำเป็นต้องพัฒนาขึ้นมาเอง (In-House) ในบทความนี้ขอกล่าวถึงเฉพาะแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ในท้องตลาดซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากและจะแสดงแยกเป็นกลุ่มตามประโยชน์การใช้งาน เพื่อให้เห็นภาพว่าแอพพลิเคชั่นเหล่านี้สามารถช่วยให้เกิดคุณค่าในธุรกิจได้อย่างไร

  • แอพพลิเคชั่นกลุ่มช่วยจัดการงานเอกสาร

แอพพลิเคชั่นในกลุ่มนี้สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานเปิดดูหรือแก้ไขเอกสารของ Microsoft Office, iWork ได้ หรือช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารสำหรับนำเสนองานได้ง่าย และ สามารถเข้าถึงเอกสารสำคัญในออฟฟิสผ่านระบบเครือข่ายได้ ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ได้แก่ Page, Keynote, QuickOffice Pro HD, GoodReader for iPad, mobilEcho, SharePlus Office เป็นต้น

  •  แอพพลิเคชั่นกลุ่มที่ช่วยในการปฏิบัติงาน

แอพพลิเคชั่นในกลุ่มนี้สามารถช่วยให้การปฏิบัติงานที่จากเดิมใช้กระดาษเพื่อเขียนโฟร์งานหรือข้อมูลการสั่งงานต่างๆ แล้วแปะไปที่คลิปบอร์ดหรือเก็บลงแฟ้มเอกสารเพื่อกระจายข้อมูลให้ขณะทำงานและติดตามงาน ให้เป็นในรูปแบบที่ดีขึ้น จนคุณจะลืมคลิปบอร์ดไปเลย ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ได้แก่ Jeppesen Mobile TC, Board Vantage, Numbers, Total for iPad, FileMaker Go for iPad, AutoCAD WS เป็นต้น

  • แอพพลิเคชั่นกลุ่มนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ

แอพพลิเคชั่นกลุ่มในกลุ่มนี้จะช่วยเชื่อมต่อข้อมูลสำคัญทางธุรกิจที่อยู่ในองค์กรและนำเสนอในแบบกราฟหรือภาพแสดงที่สามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจที่รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ ได้แก่ Roambi, SAP Business Objects, MicroStrategy Mobile, QlikView, PushBI Mobile, Analytics HD เป็นต้น

  •    แอพพลิเคชั่นกลุ่มช่วยสงเสริมการสร้างไอเดีย

ในเวลาที่คุณกำลังคิดอะไรใหม่ๆ ได้ขึ้นมา แอพพลิเคชั่นในกลุ่มนี้จะมีช่วยให้คุณสามารถจดบันทึก ลากเส้นสัญลักษณ์ต่างๆ หรือ การอัดเสียงพูด ได้อย่างรวดเร็ว จนคุณลืมการเขียนไอเดียลงบนกระดาษไปเลยทีเดียว  ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ ได้แก่ SketchBook Pro, OmniGraffle, Penultimate, Evernote, OmniGraph Sketcher, Dragon Dictation เป็นต้น

  • แอพพลิเคชั่นกลุ่มช่วยจัดการไอที

แอพพลิเคชั่นในกลุ่มนี้สามารถช่วยเจ้าหน้าที่ไอทีทำการเข้าถึงหรือเรียกดูหน้าจอของเครื่องแม่ข่ายหรือเครื่องลูกข่ายที่อยู่ในองค์กรสำหรับแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน หรือดูสถานะระบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ ได้แก่  MobileIron Sentry, Wyse PocketCloud, iSSH, Server Admin, Gusto, FTP On The Go PRO เป็นต้น

สำหรับแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงแค่บางส่วน ซึ่งหากลงไปศึกษาเพิ่มเติมใน App Store จะพบแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจอีกมากมาย แล้วแอพพลิเคชั่นไหนเหมาะกับงานของคุณ คำตอบนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องค้นหาต่อไป :)

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : Sook Plengchan 1017You may also like...