ทิศทางของแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือ กำลังมุ่งเข้าสู่ออฟฟิส

หากองค์กรกำลังมองหาหนทางเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำหน้าคู่แข่ง หนึ่งในหนทางเหล่านั้นมีอยู่ในแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่กำลังจะเกิดขึ้นมากมาย ด้วยอุปกรณ์มือถือได้ถูกพกพาเข้าไปในสถานที่ทำงานมากขึ้น จึงเกิดความต้องการแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจบนอุปกรณ์มือถือมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กรได้สะดวกขึ้น สามารถเรียกดูรายงานทางธุรกิจแบบออนไลน์ได้ สามารถช่วยลดขั้นตอนทางธุรกิจได้

จากพฤติกรรมโดยปกติของผู้ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่มักจะสนใจอ่านข่าวสาร เล่นเกมส์ เชื่อมต่อเพื่อพูดคุยกับเพื่อนๆ แต่เมื่อทิศทางของแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือกำลังเน้นไปในทางธุรกิจมากขึ้น ต่อไปการใช้งานอุปกรณ์มือถือจะเริ่มมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจ สามารถสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจได้ นักวิเคราะห์คาดการว่า แอพพลิเคชั่นบนมือถือจะเป็นเทรนทางธุรกิจในปี 2012 ที่องค์กรจำเป็นต้องมีเพื่อการแข่งขันในโลกของธุรกิจ

แต่ในขณะที่องค์กรกำลังตัดสินใจที่ปรับตัวเข้าหากลยุทธ์ใหม่ๆ บนอุปกรณ์มือถือนั้น มีรายละเอียดที่เต็มไปด้วยความท้าทาย เช่น การคิดและตัดสินใจว่าฟังก์ชั่นอะไรควรมีอยู่ในแอพพลิเคชั่นบ้าง การเข้าถึงข้อมูลจากภายนอกองค์กรทำอย่างไรจึงจะมั่นใจว่ามีปลอดภัย และ หัวข้อสำคัญคือคำถามในเชิงธุรกิจจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการลงทุนนั้นมีความคุ้มค่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือโจทย์ขององค์กรที่ต้องลงไปศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อสร้างนวกรรมใหม่สำหรับนำพาธุรกิจแบ่งแยกระหว่างผู้นำและผู้ตาม

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : Sook Plengchan 590You may also like...