กระจกวิเศษ

“กระจกวิเศษ จงบอกข้าเถิด ใครงามเลิศในปฐพี” “ก็สโนไวท์น่ะสิ ทั่วทั้งปฐพี ไม่มีใครงามเกิน” ไม่ว่าผู้ชาย ผู้หญิง โดยเฉพาะเด็กๆ คงเคยได้ยินคำพูดนี้นะคะ ใช่ค่ะ!!! เรื่องสโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ดนั่นเอง เรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของแม่มดที่มีจิตใจอิจฉา ริษยา มาส่องกระจกและถามทุกวันว่า “ใครสวยที่สุด” ซึ่งกระจกจะตอบเสมอว่า “สโนไวท์” สาเหตุที่กระจกตอบแบบนั้นเพราะนอกจากสโนไวท์จะมีหน้าตาที่สวยงามแล้ว จิตใจของนางนั้นยังงดงามยิ่งกว่า ดังนั้นไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด กระจกวิเศษจึงยังคงตอบเช่นเดิม

ไม่มีใครบนโลกนี้ที่ไม่เคยส่องกระจก ทุกคนล้วนแล้วแต่มีมันและส่องกระจกก่อนออกจากบ้านเพื่อสำรวจความเรียบร้อยทั้งรูปร่าง หน้า ผม แต่กระจกนั้นก็มีสองด้านเสมอ ด้านหนึ่งไว้ส่องรูปร่าง หน้าตา ส่วนอีกด้านไว้ส่องนิสัย และความประพฤติ กระจกที่ทุกคนมีนั้นสามารถบอกเราได้มากกว่า ซึ่งล้วนแล้วแต่ใครจะมองเห็น ทุกคนต่างมีกระจกวิเศษด้วยกันทั้งนั้น กระจกที่จะสามารถตอบเราได้หากเราใช้อีกด้านส่อง เพราะไม่ว่าหน้าตาจะสวยงามเพียงใด แต่หากนิสัย กริยาและความประพฤติไม่งามแล้วนั้น นานไปสิ่งทุกคนก็จะมองไม่ใช่เพียงใบหน้าแต่หากเป็นนิสัยที่แท้จริง เพราะรูปร่างหน้าตาของคนเราสามารถแปรเปลี่ยนไปตามเข็มนาฬิกา แต่จิตใจที่งดงามและความดีนั้นไม่ว่าจะผ่านไปนานเพียงใด เวลาก็ไม่สามารถที่จะพรากไปได้

ดังนั้นก่อนออกจากบ้าน อย่าเพียงมองกระจกที่ส่องเพียงหน้าตาของเราเท่านั้น แต่ควรใช้อีกด้านหนึ่งมองข้อเสียของเราและขจัดมันออกไป จงอย่าให้กระจกที่ถืออยู่ในมือเป็นเพียงกระจกธรรมดา จงทำให้กระจกที่คุณมีเป็นกระจกวิเศษค่ะ

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

(กฤษณาสอนน้อง ผู้แต่ง: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส)

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : BELLA BARBIE 2428