เรื่องน่ารู้…ก่อนคิดจัดฟัน

การจัดฟัน ไม่ใช่แฟชั่นหรือเครื่องประดับ หากแต่เป็นกระบวนการแก้ไขความผิดปกติอันเนื่องมาจากการเรียงตัวของฟัน การสบฟัน และขากรรไกร ให้กลับไปสู่สภาพที่ปกติ โดยอาศัยแรงที่ละเอียดอ่อนจากเครื่องมือทั้งภายในและภายนอกช่องปาก อันเป็นตัวช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการจัดเรียงตัวของฟัน ตลอดจนกระดูกที่ล้อมรากฟันให้เกิดการละลายและเสริมสร้างใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการเคลื่อนตัวของฟันจากการจัดฟันนี้เฉลี่ยในอัตรา 1 เดือน ต่อ 1 มิลลิเมตร

เมื่อแน่ใจว่าฟันของตนเองมีปัญหาต้องจัดฟัน ผู้ที่จะเข้ารับการจัดฟัน จะต้องต้องตรวจสุขภาพฟันทั้งช่องปาก หากมีฟันผุ ต้องอุดฟันเสียก่อน รวมถึงต้องขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบร่องฟันที่มีหลุมลึกเพื่อป้องกันฟันผุขณะจัดฟัน นอกจากนี้ยังต้องถอนฟันคุด และฟันแท้ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการจัดเรียงฟันได้ ในระหว่างการจัดฟัน จะต้องหมั่นดูแลทำความสะอาดช่องปาก และขูดหินปูนเป็นประจำ เพื่อป้องกันปัญหากลิ่นปาก เหงือกอักเสบ และสุขภาพฟันอื่นๆ

การจัดฟันมีหลายรูปแบบ ทั้งจัดฟันแบบโลหะ จัดฟันแบบเซรามิก จัดฟันแบบ Damon จัดฟันด้านใน และจัดฟันแบบใสไร้เหล็ก ขึ้นอยู่กับปัญหาของช่องปาก ความชอบของคนไข้ ความชำนาญของทันตแพทย์ และงบประมาณในการจัดฟัน ซึ่งจะอยู่ที่ 25,000 – หลักแสนบาท แล้วแต่ความยากง่าย และระยะเวลาในการจัดฟัน ซึ่งหากการจัดฟันเสร็จเรียบร้อย คนไข้ควรมาพบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจสุขภาพฟันและต้องสวม Retainer (พลาสติกยึดฟันหลังการรักษา) อย่างเคร่งครัด ตามระยะเวลาที่ทันตแพทย์กำหนด มิฉะนั้นอาจต้องเริ่มต้นจัดฟันใหม่เนื่องจากเกิดปัญหาฟันล้มได้

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 1251You may also like...