เหตุผลที่คนต้องจัดฟัน

การจัดฟันในปัจจุบันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่ ดังจะเห็นได้จากรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยเหล็กจัดฟัน ของคนในทุกเพศทุกวัย หลายๆ คนจึงอาจตั้งข้อสงสัยว่า แท้ที่จริงแล้วการจัดฟันนั้นเป็นเพียงแฟชั่นหรือไม่? และมีเหตุผลอะไรบ้างที่คนโดยส่วนใหญ่จะต้องจัดฟัน

การจัดฟันเป็นการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของการจัดเรียงฟันในช่องปาก ตลอดจนการแก้ไขปัญหาขากรรไกร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการฟันคุด ฟันซ้อน ฟันเก หรือบางรายอาจเกิดปัญหาฟันล่างครอบฟันบน หรือฟันแท้ขึ้นผิดที่ ทำให้บดเคี้ยวลำบาก หรืออาจส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันได้ในระยะยาว ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่ต้องอาศัยการจัดฟันในการแก้ไขปัญหา โดยมีรูปแบบ อุปกรณ์ และระยะเวลาที่แตกต่างกันไป ตามความชำนาญของทันตแพทย์และความยากง่ายของโครงสร้างฟัน

โดยปกติแล้วช่วงอายุที่เหมาะแก่การจัดฟันจะอยู่ในช่วง 10 – 14  ปี  เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ส่วนต่างๆ ของโครงสร้างของใบหน้า ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็ก ไปสู่วัยผู้ใหญ่ ตลอดจนความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรล่างและบน ก็ถูกกำหนดขึ้นในระยะนี้ ซึ่งหากจัดฟันในช่วงอายุที่มากขึ้น อาจทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างล่าช้า ยากต่อการดึงตัวและจัดเรียงฟัน ใช้ระยะเวลาในการจัดนานกว่าปกติ และอาจต้องสวม Retainer (พลาสติกยึดฟันหลังการรักษา) อย่างสม่ำเสมอและมีระยะเวลานานอีกด้วย

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 1737You may also like...