ใช้บัตรเครดิตอย่างไร…ไม่ให้เป็นหนี้

การใช้บัตรเครดิต (Credit Card) ในการจับจ่ายใช้สอย ก็คือการนำเงินในอนาคตมาใช้ ซึ่งการใช้บัตรเครดิตนั้นนับได้ว่ามีข้อดี คือทำให้การจับจ่ายเป็นไปอย่างคล่องตัว สามารถซื้อของที่อยากได้โดยไม่ต้องใช้เงินสดในทันที อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม จากผู้ประกอบการบัตรเครดิตต่างๆ มากมาย ในทางกลับกันเมื่อมีข้อดี ย่อมมีข้อเสีย หากใช้จ่ายไม่เป็น บัตรเครดิตก็จะก่อหนี้ก้อนโตให้โดยไม่รู้ตัว จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ในการใช้บัตรเครดิตให้ถูกวิธี เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

นั่นคือการวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ รู้ว่าจะซื้ออะไร เมื่อไหร่ และใช้จ่ายเฉพาะเรื่องที่จำเป็น ตลอดจนศึกษาเรื่องวันตัดรอบบิล ช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 30 – 50 วัน อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมรายปี การออกบัตรใหม่ ค่าธรรมเนียมในการทวงถามเมื่อมีการผิดชำระ เป็นต้น นอกจากนี้ควรศึกษาโปรโมชั่นของบัตรที่ใช้โดยละเอียด ผ่านช่องทางต่างๆ มากมายที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) เว็บไซต์ หรือป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น เพราะในบางครั้ง การชำระสินค้าด้วยบัตรเครดิต ก็ช่วยให้เราสะสมแต้มเพื่อนำมาแลกรับเป็นเงินสดหรือของรางวัล ได้รับส่วนลดต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งนับเป็นข้อดี ที่มากกว่าการชำระด้วยเงินสด

ที่สำคัญต้องหมั่นตรวจสอบสินค้า บริการและยอดค่าใช้จ่ายของตนเองให้ถูกต้องตรงกันทุกครั้ง พร้อมกับดูแลรักษาบัตรเครดิตให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย ป้องกันบุคคลอื่นขโมยนำไปรูดซื้อสินค้า นอกจากนี้ควรเก็บ สลิปบัตรเครดิตทุกใบ เพื่อการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายและการชำระหนี้อย่างตรงเวลา เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยและเสียประวัติทางการเงิน

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 919You may also like...