โกรธได้ ต้องหายเป็น

จากปัญหาต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท การทำร้ายร่างกาย หรือแม้กระทั่งฆ่าแกง ทำลายชีวิตซึ่งกันและกันนี้ สาเหตุที่สำคัญนั่นคือคนในสังคมมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียว โกรธง่าย หายยาก และไม่ให้อภัยซึ่งกันและกัน จนกระทั่งความโกรธนั่นทุเลาลง จึงได้นึกย้อนกลับมาเสียใจ ถึงผลแห่งการกระทำของตนที่ได้ทำลงไป บ้างทำร้ายบุพการี ทุบตีลูกเมีย ติดคุก หมดอนาคต เพราะฉะนั้นการเข้าใจอารมณ์โกรธ รู้จักการให้อภัย จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนในสังคมต้องใส่ใจ

สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกดูจิตมานั้น ทันทีที่รู้สึกว่าโกรธ จะเกิดสติไปรับรู้ได้โดยทันที ว่ากำลังโกรธ กำลังไม่พอใจ กำลังอยากจะทำร้ายเขา เมื่อเกิดสติรับรู้ ก็จะสามารถยับยั้งการกระทำที่ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกมาก่อน ขอแนะนำวิธีการง่ายๆ นั่นคือให้รีบพาตนเองออกมาจากสถานที่นั้นโดยเร็วที่สุด หยุดคำพูดที่ไม่ดี ไม่ต่อล้อต่อเถียง และไม่ควรแสดงกิริยาอะไรที่อาจส่งผลให้สถานการณ์บานปลายร้ายแรงมากยิ่งขึ้น ให้เวลาอยู่กับตนเองสักพัก หากเป็นผู้ที่เราเคยผูกพัน ให้นึกถึงเรื่องราวดีๆ ที่เขามี หรือที่เคยกระทำร่วมกันมา แล้วย้อนกลับมาถามใจตนเองอีกครั้งว่า “คุ้มค่าแล้วหรือ? กับการโกรธคนที่ดีกับเรามากถึงเพียงนี้” แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยผูกพันกัน ให้นึงถึงผลเสียของการโกรธ หรือทำร้ายกันอย่างมีสติ แล้วย้อนกลับมาถามใจตนเองอีกครั้งว่า “คุ้มค่าแล้วหรือ? กับการโกรธหรือทำร้ายคนแบบนั้น แล้วทำให้ชีวิตของเราต้องเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น” เมื่อคิดได้เช่นนี้ สังคมย่อมไม่มีปัญหา ความโกรธย่อมทุเลาเบาบางลง และเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 726