โดดเดี่ยว เพราะโซเชียลเน็ตเวิร์ค

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คได้เข้ามามีบทบาทในฐานะสื่อที่ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากคนไกล ให้รู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้น กลายเป็นสังคมที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนที่มีแนวคิดคล้ายๆ กัน บ้างใช้เพื่อการหาเพื่อนใหม่ บ้างใช้เป็นกระดานข้อความสำหรับระบายอารมณ์ หลายต่อหลายคนใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ ไปกับการพูดคุยกับคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน หรือเล่นเกมส์เพื่อเก็บเงินหรือสร้างอาณาจักรในโลกแห่งจินตนาการ จนละเลยการให้ความสำคัญกับโลกแห่งความเป็นจริง

ความสัมพันธ์ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์คนี้ ทำให้ผู้เล่นออกห่างจากโลกแห่งความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น ละเลยผู้ที่อยู่ใกล้ชิด แต่กลับให้ความสำคัญกับใครก็ไม่รู้ที่อยู่อีกมุมหนึ่งของโลก เกิดการเก็บตัวและหมกมุ่นอยู่กับการตั้งกระทู้เพื่อเรียกร้องความสนใจ หรือวุ่นอยู่กับการทักทายเพื่อนใหม่ๆ นอกจากนี้ เมื่อมีปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง คนกลุ่มนี้ก็ไม่นิยมที่จะเปิดใจพูดคุยกันอย่างเปิดอก แต่กลับเลือกโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์ค ในการระบายอารมณ์ บ้างใส่สีตีไข่ กล่าวร้ายโดยไม่ระบุชื่อจนเป็นเหตุให้ผู้ที่ไม่พอใจกันเกิดการคิดและตีความกันไปเอง ยิ่งกลายเป็นการทวีความรุนแรง สร้างความบาดหมางมากยิ่งขึ้น

โซเชียลเน็ตเวิร์ค ยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเลิกราหรือการหย่าร้างของสามีภรรยาในยุคปัจจุบัน เนื่องจากต่างฝ่ายต่างพบเจอคนใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น พูดคุย สานสัมพันธ์ได้สะดวกขึ้น ตลอดจนสามารถตรวจสอบพฤติกรรมกันได้เนื่องจากเป็นสื่อสาธารณะ ซึ่งอาจเกิดความเข้าใจผิดจากการสื่อสารผ่านตัวอักษร จนเป็นเหตุให้หึงหวง เบื่อหน่าย และเลิกรากันไปในที่สุด  ดังนั้นการเข้าไปอยู่ในโลกสังคมออนไลน์ เราต้องเล่นอย่างรู้สึกตัว ไม่ให้ความสำคัญกับโลกแห่งนามธรรม จนทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแย่ลง ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยา หรือว่าพ่อแม่ลูก ลองลดเวลาการอยู่ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์คให้น้อยลง พูดคุยกับคนใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น แล้วคุณจะรู้ว่า แท้ที่จริงเราไม่เคยโดดเดี่ยวจากความรักความอบอุ่นของครอบครัว และเพื่อนในโลกแห่งความเป็นจริงเลย

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 2359You may also like...