พายุสุริยะ เรื่องน่ารู้ที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

ในภาพยนตร์หรือคำทำนายเรื่องภัยพิบัติ หรือวันโลกแตกมักกล่าวถึงพายุสุริยะอยู่บ่อยครั้ง หากแต่ในความเป็นจริงพายุสุริยะไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าและเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่เป็นประจำทุกๆวัน

พายุสุริยะ ไม่ได้มีลักษณะเป็นพายุลมแรงเหมือนอย่างที่เราๆ รู้จักกัน หากแต่มาในรูปของพลังงานแม่เหล็ก คลื่น และรังสี อันเกิดจากการปะทุของการสะสมพลังงานแม่เหล็กในกลุ่มจุดมืดของดวงอาทิตย์ พายุสุริยะก่อให้เกิดแสงสวยงามบนท้องฟ้าบริเวณขั้วโลก ที่รู้จักกันในนาม Aurora (แสงเหนือแสงใต้) อันเนื่องมาจากมีอนุภาคค้างไว้ตามสนามแม่เหล็กของโลกตามธรรมชาติ เรียกว่าแถบรังสี และเมื่อสนามแม่เหล็กบีบเข้ามา อนุภาคเหล่านี้จะเข้ามาชนบรรยากาศโลก ใกล้ขั้วโลกที่สนามแม่เหล็กเข้าไป จนเกิดเป็นแสงสวยงามเกิดขึ้น

แม้จะไม่ได้มีการพัดทำลายล้าง แต่การเกิดพายุสุริยะที่มีความรุนแรง ก็อาจส่งผลเสียต่อโลกได้ โดยเฉพาะระบบการสื่อสาร เพราะเมื่อมีอนุภาคพลังงานสูงมาชนกับดาวเทียมอาจทำให้ข้อมูลสูญหาย และระบบการสื่อสารขัดข้องได้ นั่นเอง

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 2480You may also like...