แท็บเล็ต…ฟีเวอร์ เมื่อเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในการศึกษา

โลกเทคโนโลยีในปัจจุบันก้าวหน้าไปมาก ดังจะเห็นได้จากอุปกรณ์ไอทีที่มีการพัฒนาทั้งทางด้านการใช้งาน และมีรูปลักษณ์ที่หลากหลาย ตลอดจนได้แทรกซึมไปยังทุกสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมของการศึกษา ที่ตอนนี้กำลังมีกระแสตื่นตัวกับเจ้า “แท็บเล็ต” อุปกรณ์การเรียนชิ้นใหม่ของเด็กๆ

แท็บเล็ต คือคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีรูปแบบคล้ายสมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ง่ายต่อการพกพา และมีระบบสัมผัสหน้าจอแทนการใช้คีย์บอร์ดหรือเมาท์ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการสนับสนุนจากภาครัฐ ให้นักเรียนมีแท็บเล็ตใช้เพื่อการศึกษา โดยวัตถุประสงค์หลักก็คือการเปิดโลกการเรียนรู้ของเด็กๆ ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้ภายในเครื่องยังสามารถลงแอพพลิเคชั่น (Application) ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมทักษะด้านต่างๆ ของเยาวชนได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เรื่องทุกเรื่องย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การใช้แท็บเล็ตของเด็กก็เช่นเดียวกัน อาจก่อให้เกิดปัญหาเด็กสมาธิสั้น ติดเกมส์หรือนำไปใช้เปิดเว็บไซต์และโปรแกรมต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมได้ ดังนั้นไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลไปแค่ไหนก็ตาม ครูและผู้ปกครองก็ยังคงต้องมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้เกิดการใช้งานอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อไป

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 735You may also like...