สวย ด้วย สมาธิ

ผู้หญิงทุกคนร้อยทั้งร้อยต้องการเป็นคนที่มีรูปร่าง น่าตา ผิวพรรณที่ดี เป็นคนสวย น่ารัก ที่ใครๆ ก็ ต่างพากันชื่นชมเมื่อยามพบเห็น สมาธิความตั้งมั่นของจิต ได้แก่ ภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนด มีอารมณ์เป็นหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่านหรือส่ายไป สมาธิส่วนได้ต้องได้รับการฝึกฝนและมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติในหลายๆ ด้าน โดยในแต่ละด้านอาจส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อความงามของผู้ปฏิบัติได้

อยากมีรูปร่างสวย ต้องกินอย่างพอดี และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การมีสมาธิจะทำให้พฤติกรรมการกินอาหารของเราเปลี่ยนแปลงไป ใจที่ไม่ส่ายย่อมทำให้ไม่อยาก เมื่อไม่อยากเราจึงกินอาหารเฉพาะเวลาที่หิวเท่านั้น (ต่างจากคนทั่วไป ที่มองเห็นอะไรน่ากิน ก็มักจะอดใจไหว) สมาธิยังช่วยให้เราเคี้ยวอาหารอย่างมีสติ ละเอียด และช้าลง ส่งผลให้ร่างกายย่อยง่ายขึ้น และกินอาหารได้น้อยลง เนื่องจากหินช้าจึงทำให้อิ่มเร็ว

สมาธิช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพ ด้วยการมีสติรู้ตัว ทำให้ทุกๆ อิริยาบท ทั้งยืน เดิน นั่ง นอน รู้ตัวทั้งหมด เมื่อรู้ตัวว่าร่างกายกำลังทำอะไร เราก็สามารถควบคุมลักษณะของท่าทางเหล่านั้นได้ เช่น เดิน ยืน นั่งหลังตรง ส่งผลให้มีความสง่างาม รู้ตัวทุกขณะที่เคลื่อนไหว ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุหกล้ม เอาหัวไปโขกกับสิ่งของอื่นๆ ซึ่งนอกจากจะสร้างความขบขัน ดูไม่เป็นมืออาชีพให้แก่ผู้ที่พบเห็นแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเองได้

สมาธิช่วยให้ฉลาด รอบคอบ เพราะจะช่วยให้เราคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุ มีผล รู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ เช่น เวลาเดินชอปปิงก็จะซื้อแต่สินค้าที่ควรซื้อ จะไม่หลงไหลไปกับป้ายโปรโมชั่น หรือของสวยๆงามๆ ที่เกินความจำเป็นและฟุ่มเฟือย ตลอดจนการเป็นคนที่ฉลาดย่อมทำให้ดูเป็นผู้หญิงเก่ง มืออาชีพ ได้รับการยอมรับนับถือจากคนส่วนใหญ่ เรียกได้ว่าครบทั้งสวยและเก่ง

นอกจากนี้ผู้ที่มีสมาธิมักจะไม่โกรธบ่อย เพราะรู้เท่าทันต่ออารมณ์โกรธ เมื่อไม่โกรธย่อมทำให้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี มีความสดใสเพราะใจสะอาดไม่ขุ่นมัว ไม่คิดร้ายต่อใคร สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เรียกว่าสวย แต่ยังดูดีมีเสน่ห์ ใครอยู่ใกล้ก็สบายใจ อย่างนี้ซิสวยสมบูรณ์แบบ แล้วคุณละครับพร้อมที่จะสวย ด้วยสมาธิกันบ้างไหม?

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 14361