โรคเอดส์ โรคร้ายที่ต้องใส่ใจ

เอดส์ ถือเป็นโรคติดต่อที่ปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ด้วยความพยายามของทุกภาคส่วนทั่วโลก ทำให้ทุกวันนี้โรคติดต่อร้ายแรงอย่างเอดส์นั้น สามารถรักษาบรรเทาอาการของผู้ป่วยได้ เรียกได้ว่าหากดูแลตัวเองดีๆ และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ผู้ป่วยสามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้อีกตราบจนสิ้นอายุขัยของตน และภาพลักษณ์ของโรคเอดส์ก็ไม่ได้เป็นโรคที่ดูน่ารังเกียจร้ายแรงดังเช่นแต่ก่อน นั่นเพราะมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ แม้ทุกอย่างดูเหมือนจะดีขึ้น แต่สัดส่วนผู้ติดเชื้อเอดส์กลับไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใด

เอดส์ เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัส HIV ส่งผลให้ภูมิคุ้นกันในร่างกายบกพร่อง ส่วนใหญ่มีสาเหตุสำคัญมาจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อ การเสพสารเสพติดทางเส้นเลือด เป็นต้น ซึ่งวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็น วันเอดส์โลก โดยในปีนี้มุ่งเน้นการรณรงค์ภายใต้แนวคิด “เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้ (Getting to Zero)” โดยมุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ 3 ประการร่วมกันภายในปี 2559 ได้แก่ ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตจากเอดส์ และไม่มีการเลือกปฏิบัติกับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเอดส์

นอกจากวันที่ 1 ธันวาคม ที่กำหนดให้เป็นวันเอดส์โลกแล้ว กระทรวงสาธารณสุขของบ้านเรา ยังได้กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันรณรงค์ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีแห่งชาติ” อีกด้วย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั้งที่มีและไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง ได้ตรวจเลือดเพื่อสืบหาอาการตั้งแต่เนิ่นๆ หากติดเชื้อขึ้นมาจะได้ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที และป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการตรวจเลือดได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ทั่วประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่สำคัญในการเร่งรณรงค์ ดำเนินการป้องกัน และช่วยเหลือผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 5226You may also like...