ลอยกระทง ร่วมสืบสานประเพณีไทย รู้ใส่ใจพรหมจรรย์

ประเพณีไทยเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความงดงาม “ลอยกระทง” ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีไทย ที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพัน และความกตัญญูต่อสายน้ำที่มีมาแต่โบราณ สืบเนื่องยาวนานนับหลายร้อยปี จวบจนปัจจุบัน ลอยกระทง ก็ยังคงเป็นประเพณีที่สำคัญ และได้รับความสนใจทั้งต่อคนไทย และนักท่องเที่ยว ที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก

แต่สิ่งที่น่าเป็นกังวลในปัจจุบันก็คือ มักมีการอาศัยคืนวันลอยกระทงเป็นคืนแห่งการเสียพรหมจันทร์หรือมีเพศสัมพันธ์กันของหนุ่มสาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นที่มักควงคู่กันออกมาลอยกระทง จนกลายเป็นประเพณีใหม่ๆ ที่บิดเบือนความงดงามจากวัฒนธรรมในอดีต ด้วยความใกล้ชิดประกอบกับการลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีการประกอบพิธีกรรมในช่วงเวลากลางคืน ความใกล้ชิดส่งผลให้อารมณ์พาไป ผู้ใหญ่ไม่รู้  มีสถานที่ลับหูลับตาคน จึงกลายเป็นช่องว่างที่จะเปิดโอกาสให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในคืนวันลอยกระทงนี้ อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย ได้แก่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อันจะนำไปสู่ปัญหาการทำแท้ง หรือปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ตามมาอีกด้วย เนื่องจากวัยรุ่นมักขาดความรู้ความเข้าใจ หรือเกิดความคึกคะนองจนขาดการป้องกันตนเองได้

เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความสำคัญ ทั้งการเร่งรณรงค์ให้เห็นโทษ ดูแลสอดส่องบุตรหลาน ไม่ให้ไปไหนมาไหนกันสองต่อสอง หลีกเลี่ยงสิ่งมึนเมาเพราะอาจทำให้ขาดสติ และคึกคะนอง ที่สำคัญคือการปลูกฝังให้รู้จักรักนวลสงวนตัว เคารพคุณค่าในตนเอง เพื่อป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้อย่างยั่งยืน

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 5585