งาน “ฟรีแลนซ์” อาชีพในฝัน ของคนทันสมัย

หลายคนคงเบื่อกับการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน ที่ต้องเข้าออกงานตรงเวลา ขาดอิสระเสรีในชีวิต และการจำกัดกรอบทางความคิด สิ่งเหล่านี้เองได้ก่อให้เกิดอาชีพที่เรียกว่า “ฟรีแลนซ์” อาชีพที่เกิดจากความชอบ เต็มไปด้วยอิสระ ที่สำคัญอาจสร้างรายได้ให้อย่างเป็นกอบเป็นกำอีกด้วย

สิ่งนี้เองทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายๆ คน หันหลังให้กับองค์กร ปิดฉากชีวิตที่ไร้อิสระเข้าสู่โลกแห่งการทำงานที่สามารถกำหนดได้ด้วยตนเอง ซึ่งในยุคแรกๆ งานฟรีแลนซ์สามารถพบได้ในแวดวงแฟชั่น เช่น ช่างแต่งหน้า ช่างทำผม และช่างภาพ ต่อมาไม่นานเราก็พบว่าฟรีแลนซ์มีรูปแบบอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน นักวาดการ์ตูน นักประชาสัมพันธ์ เชฟ โปรแกรมเมอร์ สถาปนิก นักขาย ฯลฯ ซึ่งแต่ละงานล้วนต้องอาศัยทักษะ พรสวรรค์ ความรู้ ความสามารถ และใจรัก จึงจะประสบผลสำเร็จได้ ที่สำคัญจะต้องมีการพัฒนาทักษะตนเองอยู่เสมอ แสวงหาแนวทางใหม่ๆ และใส่ใจเรื่องคุณภาพของงานและการตรงต่อเวลา

นอกจากนี้สิ่งที่ฟรีแลนซ์ทั้งหลายควรจะคำนึงถึง ก็คือการบริหารรายรับ-รายจ่ายของตนให้รัดกุม เนื่องจากงานประเภทนี้ไม่สามารถสร้างรายได้แบบแน่นอนเหมือนกับมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้เข้าบัญชีตรงตามเวลา และต้องใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต เนื่องจากการทำงานฟรีแลนซ์ไม่ได้มีสวัสดิการรองรับ แต่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใด หากเรามีความตั้งใจ มุ่งมั่น และรอบคอบกับการวางแผนชีวิต เชื่อได้ว่าย่อมประสบความสำเร็จและได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองรักอย่างมีความสุขได้อย่างแน่นอน

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 1265You may also like...