สวดมนต์ เรียกความสงบสุขให้ชีวิต

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของคนไทย การสวดมนต์ก็ถือเป็นศาสนพิธีที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน การสวดมนต์นั้นถือเป็นการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ช่วยให้จิตใจสงบ ผ่องใส มีสมาธิ การสวดมนต์นั้นไม่ได้มีพุทธคุณในด้านไสยศาสตร์ หากแต่วิทยาศาสตร์ก็สามารถให้การยืนยันได้ว่า “สวดมนต์นี้ดีช่วยให้ชีวิตมีความสุข”

มีผลวิจัยออกมายืนยันว่าการสวดมนต์ช่วยในการบรรเทาและรักษาโรคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคเครียด และโรคซึมเศร้า นั่นเพราะในขณะที่สวดมนต์ เราจะจดจ่ออยู่กับบทสวด ทำให้จิตใจสงบเกิดเป็นสมาธิ ส่งผลให้ความดันลดลง อัตราการหายใจลดลง หัวใจย่อมเต้นช้าลง คลื่นสมองช้าและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย ช่วยให้ความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลง ส่งผลดีโดยรวมต่อร่างกายและจิตใจ ดังนั้น การรักษาโรคทางกาย ก็สามารถรักษาได้โดยการสวดมนต์ ทำใจให้เป็นสมาธิ เพื่อให้ร่างกายผ่อนคลาย ลดการทำงาน เปรียบเสมือนการชาร์ตแบตเตอรี่ให้ชีวิต

ในเรื่องของจิตใจนั้น การสวดมนต์ทำให้จิตใจสงบ มองเห็นโลกอย่างเป็นกลางและมีสติ ซึ่งทำให้ดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท ยอมรับเรื่องราวต่างๆ ได้ง่ายขึ้น กลายเป็นคนมองโลกในแง่ดี เมื่อเรามีสุขภาพจิตที่ดี ย่อมส่งผลให้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความสุข อันเกิดจากอานุภาพแห่งการสวดมนต์ที่สามารถสัมผัสได้จริง โดยไม่ต้องใช้ไสยศาสตร์แต่ประการใด

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 2015