บันทึกข้อเปรียบเทียบ Blade Server และ Rack Server

คำถามยอดฮิตในองค์กรเวลาจะเลือกซื้อเครื่อง Server ชุดใหญ่สำหรับมาประจำในห้อง Corporate Data Control นั้นควรซื้อเป็น Rack หรือ Blade บันทึกนี้ผู้เขียนเขียนขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันกระแส Blade มาแรงมาก แต่ก็ใช่ว่ากระแส Blade จะสามารถล้มล้าง  Rack ให้ตายไปในที่สุด ผมเชื่อว่าในอนาคตอีกหลายปีข้างหน้า Blade ต่างหากที่จะล้มหายตายจากไปในที่สุด

– ปี 2006  ขณะนั้น CPU ที่ขายในท้องตลาดยังเป็นแบบ Single Core หรือ Duo Core และ Visualize Server Concept ยังไม่น่าเชื่อถือในระดับองค์กร สงผลให้องค์กรหนึ่งๆ มีจำนวน Server อยู่เป็นจำนวนมาก จึงเกิดแนวคิด Blade Server ขึ้นมาเพื่อให้องค์กรสามารถลดพื้นที่ในห้องดาต้าเซนเตอร์, ลดการใช้ไฟฟ้า, ลดจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้  จึงทำให้ Blade Server มีความคุ้มค่าอย่างสูง

– ปี 2011 ผ่านมา 5 ปี แนวโน้ม CPU ปัจจุบันมีการพัฒนาไปแบบก้าวกระโดด ซึ่งปัจจุบัน 1 CPU มีถึง 12 Core และรองรับหน่วยความจำได้หลายร้อยกิกะไบท์  จากสถิติสามารถคาดการแนวโน้ม CPU ได้ภายในอีก 3-4 ปี ซึ่งคาดว่า 1 CPU อาจมีมากถึง 24-48 Core และสามารถรองรับหน่วยความจำได้ระดับเทราไบท์  บวกกับเทคโนโลยี  Visualize Server ได้มีการพัฒนาไปอย่างมากจนมีความน่าเชื่อถือสูง  ส่งผลให้ในอนาคตจำนวน Server ในองค์กรมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด

– ยิ่งแนวโน้มจำนวน Server ในองค์กรลดลงเท่าไร ยิ่งกดดันให้ Blade Server Technology จำกัดอยู่ในเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น เพราะในแนวคิด Blade Server ต้องมีจำนวน Server ในองค์กรที่มากถึงจะมีความคุ้มค่า  ส่งผลให้ราคาในอนาคตของ Blade Server อาจจะสูงขึ้นขึ้นในสัดส่วนเมื่อเทียบกับ Rack Server หรือ อาจจะตายไปในที่สุด

– หากองค์กรเลือก Blade Server Concept และมีการลงทุนซื้อ Blade Chassis เพียง 1 ตู้ / 1 Location (Blade Chassis ราคาตู้ละ 1 ล้าน (ยังไม่ต่อราคา)) ก็จะมีความเสี่ยงหาก Blade Chassis เกิดชำรุดจะทำให้ Blade Server ทั้งหมดหยุดทำงาน

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : Sook Plengchan 4324