“ไฟฟ้า” เรื่องใหญ่ ต้องใส่ใจในช่วงก่อน ระหว่างและหลังน้ำท่วม

“ไฟฟ้า” เรื่องใหญ่ ต้องใส่ใจในช่วงก่อน ระหว่างและหลังน้ำท่วม