“ไฟฟ้า” เรื่องใหญ่ ต้องใส่ใจในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังน้ำท่วม

ในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเจอกับปัญหาอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี ก่อให้เกิดความสูญเสียต่างๆ มากมาย ทั้งบ้านเรือน ทรัพย์สิน ไร่นา โรงงานอุตสาหกรรม หลายครอบครัวต้องหลบลี้หนีภัยออกจากบ้าน ซึ่งอาจละเลยการให้ความสำคัญกับ ไฟฟ้า ที่อาจก่อให้เกิดโทษมหันต์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงน้ำท่วม จึงต้องจำเป็นต้องได้รับการดูแล ทั้งก่อน ระหว่างและหลังน้ำท่วม ดังนี้

ก่อนน้ำท่วม
ให้ทำการย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าไปในที่ปลอดภัย แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหรือช่างไฟฟ้าผู้ชำนาญ มาทำการย้ายปลั๊ก สวิตช์ไฟ และเบรกเกอร์ให้พ้นจากระดับที่น้ำอาจจะท่วมถึง และหากน้ำท่วมในระดับสูง จะต้องทำการย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันปัญหาจากกระแสไฟฟ้ารั่ว และอย่าลืมปลดเมนสวิตช์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า

ระหว่างน้ำท่วม
หลีกเลี่ยงการเดินในพื้นที่ที่มีน้ำขัง และห้ามสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือสื่อที่นำไฟฟ้า เช่น รั้วโลหะ ลูกบิดประตู และกลอนประตูโลหะ เป็นต้น นอกจากนี้บริเวณเสาไฟฟ้า และเสาไฟสาธารณะก็ควรหลีกเลี่ยงอีกด้วย เนื่องจากอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วได้

หลังน้ำท่วม ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง ให้ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายไฟ ปลั๊ก สวิตช์ไฟ และเบรกเกอร์ว่าอยู่ในสภาพปกติสามารถนำกลับมาใช้งานได้หรือไม่ ที่สำคัญต้องตรวจสอบจากช่างไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญ หากไม่แน่ใจให้เปลี่ยนใหม่โดยทันที เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และพร้อมรับกับภัยธรรมชาติที่เริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 514You may also like...