“ฮิญาบ” ผ้าปิดบังรูปหน้า เพื่อศาสนาและรักษาพรหมจรรย์