เลือกรับประทานอาหารเจเพื่อสุขภาพ

ตลอดระยะเวลากว่า 10 วัน แห่งเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งผู้ที่มีศรัทธาและรักสุขภาพจะร่วมกันงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ อาหารรสจัด และหันมาถือศีลทำจิตใจให้บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม ร่างกายของมนุษย์ย่อมต้องการสารอาหารครบทั้งห้าหมู่ และเป็นอาหารที่มีประโยชน์ ดังนั้นเพื่อให้ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข บริสุทธิ์โดยแท้จริง ผมมีข้อแนะนำดีๆ เกี่ยวกับการเลือกอาหารเจ ที่มีประโยชน์สูงสุดแก่ร่างกาย มาฝากกันครับ ได้แก่

1. เลือกรับประทานผักและผลไม้ ที่สด ใหม่ และล้างอย่างสะอาด ป้องกันสารพิษ ยาฆ่าแมลง และสารตกค้างต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคและอาการเจ็บป่วย ในช่วงนี้ได้

2. การรับประทานอาหารเจจะงดเว้นจากเนื้อสัตว์ ซึ่งมีสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างโปรีน ดังนั้นเพื่อป้องกันอาการขาดสารอาหาร เราจึงควรหาโปรตีนจากพืชมาทดแทน ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว เต้าหู้ น้ำเต้าหู้ โปรตีนเกษตร ซึ่งเป็นโปรตีนชั้นดีจากพืช

3. หลีกเลี่ยงอาหารเจปรุงสุกที่เต็มไปด้วยแป้ง น้ำตาล อาหารที่มีรสชาติเค็มจัด มันจัด ทั้งหลาย เพราะทำให้เกิดโรคอ้วน ความดันโลหิตสูง โรคไต และโรคอื่นๆ ตามมาได้ ดังนั้น จึงควรรับประทานแป้งในปริมาณที่พอดี โดยเน้นไปที่ผัก ผลไม้ และโปรตีนจากพืชเป็นสำคัญ ตลอดจนหลีกเลี่ยงอาหารทอด ย่าง และผัด หันมาเน้นอาหารประเภทต้ม นึ่ง อบ ยำ แทน เพื่อลดปริมาณการบริโภคน้ำมัน และสารพิษจากการประกอบอาหาร

นอกจากนี้ อย่ารับประทานอาหารประเภทเดิมซ้ำๆ เพื่อป้องกันสารพิษตกค้างและภาวะขาดสารอาหาร ตลอดจนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ ให้มีความสงบ ผ่องใส และมีความสุขครับ

สำหรับสูตรอาหารเจก็มีมากมายให้ลองทำรับประทานเองที่บ้าน เช่น ต้มยำเห็ดสด เจผัดหมีเจ , ขนมเบื้องญวน เจ เป็นต้น

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 2898You may also like...