ไฟดูด…จมน้ำ ภัยเงียบที่มากับน้ำท่วม

แทบจะเป็นเทศกาลประจำปีกันไปเสียแล้วกับเหตุการณ์อุทกภัยของบ้านเราที่เกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ แน่นอนว่าเมื่อน้ำหลากมาย่อมนำพาความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ประสบภัยอย่างแน่นอน จากประสบการณ์เมื่อปลายที่ 2554 อาจมีหลายๆ ครอบครัวที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างแล้ว เช่น ก่อกำแพง ย้ายของขึ้นที่สูง และการอพยพชีวิตและทรัพย์สินไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย

แต่สำหรับคนที่ไม่สามารถไปไหนได้ ภัยร้ายที่สำคัญที่มาพร้อมกับน้ำท่วม อาจไม่ได้มีเพียงแค่ขโมยหรือบรรดาสัตว์มีพิษ หากแต่เป็นเหตุการณ์ไฟฟ้าดูด และการจมน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุต้นๆ ของการเสียชีวิตในพื้นที่อุทกภัย

แน่นอนว่าหลายๆ บ้านอาจไม่ทันตั้งตัวเมื่อน้ำมาถึง อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสายไฟที่อาจมีรอยรั่ว ชำรุด หรือปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำ อาจเป็นสาหุสำคัญที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจรได้ การเสียชีวิตจากไฟฟ้าดูดอาจเกิดจากการสัมผัสกระแสไฟฟ้าโดยตรง หรือโดนช็อตจนทำให้ล้มหมดสติหรือหล่นลงมาจากที่สูง เพราะฉะนั้นควรหมั่นตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่เสมอ และหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ก่อนน้ำจะมาถึงให้ทำการย้ายปลั๊กและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่คาดว่าจะพ้นจากระดับน้ำท่วม และตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านทันที

อีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวก็คือการจมน้ำ หลายๆ คนอาจประมาทกับน้ำท่วม โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ชอบจับจับกลุ่มเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน เพื่อความปลอดภัยผู้ใหญ่จึงควรให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะกระแสน้ำที่เชี่ยวเย็น บวกกับความเมื่อยล้าอาจทำให้เด็กเป็นตะคริว ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จนกระทั่งจมน้ำในที่สุด หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองก็อย่าชะล่าใจ หลายๆ คนอาจใช้จังหวะในช่วงน้ำท่วมออกหากุ้ง หอย ปู ปลา รับประทาน อาจจมน้ำได้จากหลายๆ สาเหตุ เช่น ว่ายน้ำไม่แข็ง กระแสน้ำที่เชี่ยวกราก หรืออาจเป็นตะคริว เป็นต้น ดังนั้นน้ำมาคราวนี้ อย่าลืมพึงตระหนักถึงความปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 2714You may also like...