เลือกแตกต่างอย่างสร้างสรรค์

มนุษย์ทุกคนเป็นสัตว์สังคมและต้องการการยอมรับจากทุกคนในสังคม การปรับตัวเข้าหากันจึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังคำกล่าวที่ว่า “เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม” แต่หลายๆ ครั้ง เรามักจะเกิดความรู้สึกว่า สิ่งที่คล้อยตามไปกับสังคมนั้นๆ กลับไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไป เช่น ตัวเองเป็นคนสันโดษ แต่เพื่อนๆ ชอบปาร์ตี้สังสรรค์ บางคนรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ แต่คนส่วนใหญ่ใช้สินค้าแบรนด์เนม กินอาหารราคาแพง เป็นต้น ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่เราสัมผัสก็รู้อยู่แก่ใจว่าสังคมที่เราอาศัยอยู่นั้นไม่ได้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องเสมอไป ดังนั้นการเลือกที่จะคล้อยตามจึงอาจไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสม เราจึงควรรู้จักการ “แตกต่าง” แต่ต่างอย่าง “สร้างสรรค์” ที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกแยก

นั่นคือการมีจุดยืนในตัวเอง ว่าเราเป็นคนที่มีบุคลิกนิสัยอย่างไร เช่น ไม่ชอบดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ไม่ชอบปาร์ตี้สังสรรค์ ไม่ชอบเที่ยวกลางคืน เป็นต้น จุดยืนที่ชัดเจนเหล่านี้จะเป็นเครื่องที่แสดงความเป็นตัวตนของเราได้เป็นอย่างดี แม้ในตอนแรกอาจจะได้รับการเซ้าซี้ให้มารวมกลุ่ม ร่วมก๊วนอยู่บ้าง แต่นานๆไป พวกเขาย่อมมีความเข้าใจเรามากขึ้น และยอมรับความเป็นตัวเราได้ในที่สุด หากความชัดเจนในการเป็นตัวของตัวเองของเรานั้น ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน และเราก็ยังยิ้มแย้มพูดคุยกับเพื่อนๆ เหล่านั้นได้อย่างเป็นปกติ

ความมีจุดยืนนี้เองยังเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเอง ความมั่นใจในตัวเองไม่ได้สื่อความหมายไปถึงความก้าวร้าว ขวางโลกเสมอไป หากแต่ยังสามารถแสดงออกได้อย่างนอบน้อม ชัดเจน พูดจาชัดถ้อยชัดทำ ปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง และไม่ไปกระทบ เบียดเบียนผู้อื่น เหมือนกับที่เลดี้ กาก้า ศิลปินชื่อดัง ได้เคยกฃ่าวเอาไว้ แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “คุณหัวเราะฉันที่ฉันดูแปลก ฉันก็หัวเราะคุณเหมือนกันที่คุณดูเหมือนๆกันไปหมด”แม้สิลปินดังกล่าวจะดูแปลกในสายตาของคนส่วนใหญ่ แต่ต้องยอมรับว่ามีคนอีกจำนวนไม่น้อยในโลก ที่ชื่นชอบและยึดเอาเธอเป็นแบบอย่างเช่นเดียวกัน ดังนั้น จงเชื่อมันในความเป็นตัวของตัวเอง เลือกที่จะแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ หากมันทำให้เรามีความสุขและไม่เบียดเบียนใครกันเถอะ

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 6659