5 หลักปฏิบัติสู่การมีสุขภาพที่ดี

หากจะกล่าวว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดของชีวิตเห็นจะไม่ผิดนัก เพราะคงไม่มีแก้วแหวนเงินทองใดๆ ที่จะสามารถแลกกับสุขภาพของเราได้ ดังคำกล่าวที่ว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” จะมีประโยชน์อะไร หากมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่ไปท่องเที่ยวไหนก็ไม่ได้เพราะร่างกายไม่แข็งแรง กินอะไรตามใจก็ไม่ได้เพราะคุณหมอสั่งห้าม ดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ ด้วย 5 หลักปฏิบัติง่ายๆ ดังนี้

1.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กีฬาๆ เป็นยาวิเศษ แต่ใครที่ไม่มีเวลา (จริงๆ) ก็หาโอกาสยืดเส้นยืดสายบ้าง เช่น เดินขึ้นบันไดหากไม่สูงมากนัก ปัดกวาด เช็ดถูทำความสะอาด เดินเร็วๆ ไปซื้อของเอง เป็นต้น เพราะแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายแล้ว

2.รักษาจิตใจให้สงบผ่องใส ด้วยการมองโลกในแง่ดี รู้จักปล่อยวาง ฝึกยิ้มบ่อยๆ โกรธให้น้อยลง หาเวลาทำสมาธิ หรือฝึกดูลมหายใจเข้าออก เพียงง่ายๆ แค่นี้ ก็ช่วยพัฒนาจิตใจให้เป็นคนสุขุมเยือกเย็น ไม่เร่าร้อน ขุ่นเคือง ผิวพรรณผ่องใส มีสิตปัญญาดี และมีคนรักเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

3.ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากการออกกำลังกายและรักษาจิตใจให้สงบผ่องใสแล้ว การหมั่นตรวจสุขภาพประจำปี ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี ถึงแม้จะตรวจพบอาการที่ไม่พึงประสงค์ แต่หากเจอในระยะแรกเริ่ม โอกาสรักษาหายก็มีมากกว่าการปล่อยให้อาการเจ็บป่วยลุกลามบานปลาย

4.ใส่ใจโภชนาการและการบริโภค เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสมดุล ง่ายๆ อย่างอาหาร 5 หมู่ ที่ประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ (หรือโปรตีนจากถั่ว) ข้าว ผัก ผลไม้ และไขมันที่ประโยชน์ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน ที่สำคัญคืออาหารที่รับประทานจะต้องสด สะอาด และปราศจากสารปนเปื้อน

5.อยู่กับธรรมชาติ การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเมืองคนต้องพบเจอกับมลภาวะและปัญหาต่างๆ มากมายที่ส่งผลทั้งต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ดังนั้น เราควรหาเวลา มาอยู่กับธรรมชาติบ้าง เช่น มาเดินเล่นตามสวนสาธารณะ ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด หรือทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกับเพื่อนๆ หรือองค์กรต่างๆ อย่างการปลูกต้นไม้ ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะบริเวณชายทะเล ก็เป็นการท่องเที่ยว พักผ่อน ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 4519