เตรียมตัว เตรียมใจ รับภัยน้ำท่วม

“น้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแล้งงงงง พี่ว่าน้ำแห้ง ให้ฝนแล้งเสียยังดีกว่า” คำร้องท่อนหนึ่งจากบทเพลงน้ำท่วม ของ ศรคีรี ศรีประจวบ ที่แม้จะผ่านมานาน แต่กลับบรรยายภาพของความยากลำบาก และความเดือดร้อนจากน้ำท่วมได้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

จะว่าไปเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปี 54 ยังไม่ทันจะจางหาย บ้านบางหลังยังฝังคราบน้ำไว้ให้ดูต่างหน้าตราบจนถึงทุกวันนี้ ฝันร้ายยังไม่ทันจะจางไป มวลน้ำรอบใหม่ก็เริ่มจะก่อตัวถาโถมเข้าใส่คนไทยอีกแล้ว เพราะฉะนั้นก่อนที่ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย ก่อนที่น้ำจะมาเยี่ยมถึงบ้าน เราควรเตรียมตัว เตรียมใจ รับน้ำกันไว้ก่อนจะดีกว่าครับ

เริ่มจาก ติดตามข่าวสาร หาก “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ใช้กับศึกสงครามได้ เราย่อมสามารถนำหลักดังกล่าว มาสู้กับน้ำได้เช่นกัน ด้วยการประเมินสถานการณ์ จากแหล่งข่าวหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต ที่สำคัญควรตามข่าวอย่างมีสติ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการเตรียมรับมือกับน้ำท่วม และอย่าวิตกจนเกินไป

สำรวจพื้นที่ ตั้งแต่ที่ตั้งของบ้าน ว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมหรือไม่ เช่น เคยถูกท่วมมาก่อน อยู่ในพื้นที่ต่ำ อยู่ในพื้นที่รับน้ำ เป็นต้น จากนั้นสำรวจอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลั๊กไฟ สายไฟ ควรปรับระดับให้อยู่เหนือน้ำ มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า เตรียมตัวให้พร้อม หากสถานที่ตั้งของบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ในเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากน้ำไว้เสียตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ว่าจะเป็นซิลิโคน อิฐ หิน ปูน ทราย เพราะหากน้ำมาและใกล้จะถึงจริงๆ วัสดุเหล่านี้จะหายากและมีราคาแพงมาก ทำการย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือเครื่องใช้ที่สำคัญไปไว้บนที่สูง หาสถานที่จอดยานพานะให้พ้นจากระดับที่คาดว่าน้ำจะท่วมถึงด้วยเช่นเดียวกัน และเตรียมเสบียงอันได้แก่น้ำดื่ม อาหารแห้ง ยารักษาโรค อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ให้เพียงพอกับสมาชิกในครอบครัว

เตรียมใจให้เข้มแข็ง สุดท้ายถ้าน้ำจะมาจริงๆ เราคงจะไม่สามารถห้ามอะไรได้ เพียงแต่สิ่งต่างๆ ที่เราได้เตรียมพร้อมไปนั้น จะช่วยบรรเทาความเสียหายให้ลดน้อยลงได้ ดังนั้นต้องฝึกปล่อยวาง อย่าเครียดหรือวิตกกังวล เพราะอาจทำให้ร่างกายอ่อนแอ เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยในระหว่างน้ำท่วมได้ รวมถึงการรับฟังข่าวสาร ก็ต้องรับฟังอย่างมีสติ รับฟังจากแหล่งงข่าวที่หลากหลาย รอบด้าน เพื่อลดความผิดพลาดของสาร และอย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุ จงเชื่อว่าแม้ภัยน้ำท่วมจะมาบ่อย แต่มาไม่นานเดี๋ยวก็จากไป….แต่ทางที่ดี ขออยู่แบบแห้งๆ จะดีกว่า ว่าไหมครับ?

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 903You may also like...