มองโลกในแง่ดี มีดีกว่าที่คิด

ความสุขถือเป็นสุดยอดแห่งความปรารถนาของทุกๆคน หากแต่พฤติกรรมและความคิดในชีวิตประจำวันบางอย่าง อาจส่งผลให้ความสุขที่ควรจะได้รับเสื่อมสลายไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด จึงนับเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนที่กำลังแสวงหาความสุข หนึ่งในวิธีการง่ายๆ ก็คือการรู้จัก “มองโลกในแง่ดี” ที่จะเป็นสารตั้งต้นแห่งความสุขและการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี

ในวันหนึ่งๆ เรามักเจอเรื่องขัดใจ ขัดหู ขัดตา หรือเจอเรื่องผิดพลาดต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นรถติด เข้าทำงานสาย คอมพิวเตอร์เสีย ลืมส่งการบ้าน แฟนผิดนัด เจ้านายเรียกไปดุ ฯลฯ  คงจะมีความสุขได้ยาก หากเราใช้พื้นที่ในสมองของเราไปกับการจดจำเรื่องแย่ๆ ไปกับอารมณ์โกรธ เกลียดชัง และอาฆาตมาดร้าย แต่หากเรารู้จักมองโลกในมุมที่แตกต่าง รู้จักมองเหตุการณ์ทุกอย่างในด้านดีๆ เช่น วันนี้เจอรถติดดีจังจะได้มีเวลาอยู่กับเจ้าตัวน้อยในรถนานขึ้น หรือ เข้างานสายวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการตรงต่อเวลามีความสำคัญเพียงใด และเราจะตั้งใจว่าจะไม่เข้างานสายอีกแล้ว เป็นต้น ความรู้สึกเช่นนี้เป็นการมองวิกฤติเป็นโอกาส รู้จักการให้อภัยตนเองและผู้อื่นในสิ่งที่ผิดพลาด การมองโลกแบบนี้จะช่วยให้เรามีความสุขขึ้น ไม่ต้องแบกรับความทุกข์ ไม่มีศัตรู ทำงานได้อย่างราบรื่น และไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบ

นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจัยจากสถาบันต่างๆ ออกมาให้การรับรองแล้วว่า การมองโลกในแง่ดี นอกจากจะทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพกายอีกด้วย เช่น ลดปัจจัยการเกิดโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ที่สำคัญคือโรคทางระบบประสาท รู้อย่างนี้แล้ว ก็หันมาปล่อยวาง ฝึกการมองโลกในแง่ดี เพื่อเพิ่มพูนความสุขกันเถอะ

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 2117You may also like...