อย่าปล่อยให้ทีวี….เป็นพี่เลี้ยงเด็ก

โทรทัศน์ หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ทีวี” นั้น กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกๆ ครอบครัวต้องมีติดเอาไว้ภายในบ้าน เพื่อการติดตามข่าวสาร และสร้างความบันเทิง ด้วยเหตุนี้เอง ที่หลายๆ ครอบครัว มักจะนำลูกหลาน มาร่วมกันนั่งชมรายการโทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งปล่อยพวกเขาไว้ตามลำพัง ให้ทีวีทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก เพราะช่วยดึงดูดความสนใจ และปราบความซนของพวกหนูๆ ลงได้

หากแต่สิ่งเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดี ตามที่สมาคมกุมารแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา แนะนำว่า เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ควรให้ดูโทรทัศน์โดยเด็ดขาด และเด็กที่โตกว่านั้นขึ้นมา ผู้ปกครองควรเลือกสรรรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับวัย และไม่ควรให้ดูนานเกินกว่าวันละ 2 ชั่วโมง เนื่องจากการปล่อยให้เด็กดูรายการโทรทัศน์นานเกินไป อาจส่งผลต่อพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นเด็กก้าวร้าว เป็นเด็กที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร เนื่องจากโทรทัศน์เป็นช่องทางการสื่อสารทางเดียว นอกจากนี้ยังอาจส่งผลเสียต่อสายตา เนื่องจากแสงสี ที่มีการปรับเปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็ว และอาจก่อให้เกิดโรคสมาธิสั้นในเด็กได้

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราควรแบ่งเวลามาดูแลเจ้าตัวน้อย ด้วยการหากิจกรรมอื่นๆ ทำร่วมกัน เช่น  การอ่านหนังสือ การเล่นของเล่น หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว และเด็กคนอื่นๆ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ เกิดความรัก ความผูกพัน ดีกว่าการปล่อยให้หนูน้อยอยู่ตามลำพังหน้าจอทีวี

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 1320You may also like...