THINK….คิดสักนิด ก่อนคิดจะพูด

“ก่อนพูดเราเป็นนายคำพูด หลังพูดคำพูดเป็นนายเรา” ข้อคิดดีๆ จากพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ยังคงนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของคำพูด จะว่าไปเรามักจะพูดออกมาจากใจ จนบางครั้งขาดการกลั่นกรองอย่างถ้วนถี่ และในที่สุดคำพูดที่ปล่อยออกไปโดยไม่พิจารณานั้น ก็อาจย้อนกลับมาทำร้ายผู้พูดได้

THINK แปลว่า คิด การคิดก่อนพูดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเมื่อลองพิจารณาดีๆ จะพบว่าภายใต้ศัพท์ดังกล่าว มีการแฝงความหมายดีๆ ซ่อนอยู่ สามารถแจกแจงได้ดังนี้

T – True พูดแต่เรื่องที่เป็นความจริง หากเราเป็นคนที่ชอบพูดโกหก พูดเพ้อเจ้อ ย่อมขาดซึ่งความน่าเชื่อถือ ไม่น่าไว้ใจ ไม่ค่อยมีใครอยากคบหาสมาคมด้วย การพูดแต่ความจริง พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ จะช่วยให้เราเป็นคนที่น่าเชื่อถือ มีคนให้ความเคารพ นับหน้าถือตา และมีมิตรสหายมาก

H – Helpful พูดให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คำพูดแม้จะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่เราสามารถรับรู้และสัมผัสมันได้ บ่อยครั้งที่เราพบเห็นคนขาดกำลังใจ หมดความหวัง ไม่มีทางออก คำพูดที่ชี้แนะแนวทาง ปลอบประโลม ให้กำลังใจ พูดให้คนที่ท้อถอยกลับมาเข้มแข็งและพร้อมลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งเป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง

I – Inspiring พูดสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกัน อาจเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือบอกเล่าข้อคิดดีๆ ที่ได้เรียนรู้ให้แก่กันและกัน เพื่อเป็นการสร้างโอกาส สร้างแรงบันดาลใจดีๆ ให้ผู้ฟังประสบความสำเร็จได้

N – Necessary พูดแต่ในสิ่งที่จำเป็น ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ ไม่พูดเพ้อเจ้อ พูดมากโดยไร้ประโยชน์ เหมือนน้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง

K – Kindness พูดด้วยความรัก ความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน การพูดในลักษณะนี้ จะช่วยให้คนฟังมีความสุข ผู้พูดเกิดความเมตตา และเป็นคนอ่อนโยน มีวาจาที่ไพเราะ อ่อนหวาน

ดังนั้นก่อนพูดทุกครั้ง ลองหยุดคิดสักนิด แล้วพิจารณาดูว่าสิ่งที่จะพูดไปนั้น มันสอดคล้องกับหลัก Think หรือไม่? ถ้าไม่….ก็นั่งยิ้มๆ ไว้ดีกว่า เหมือนกับสำนวนไทยที่ว่า “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง”

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 8872