ภัยร้ายโรคมือ เท้า ปาก

กลายเป็นข่าวคราวที่น่าติดตามและพึงระวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับโรคมือเท้าปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) ที่กลับมาคุกคามชีวิตของเด็กไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กๆ วัยเรียน ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนและเพื่อนๆ เป็นส่วนใหญ่ หลายคนอาจกำลังสงสัยว่าโรคนี้มันเป็นอย่างไร วันนี้ Bejame มีคำตอบมาฝากกันครับ

โรคมือเท้าปาก มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัส (enterovirus) ซึ่งสามารถติดต่อจาก “คนสู่คน” ได้ด้วยการสัมผัสโดยตรงกับเชื้อไวรัสที่ออกมาทางน้ำลาย น้ำมูก หรืออุจจาระของผู้ป่วย นอกจากนี้การไอจามรดกันสามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสได้เช่นเดียวกัน โรคดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก โดยจะมีการระบาดที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ หากเป็นประเทศเขตหนาวจะพบในช่วงฤดูร้อน และต้นฤดูใบไม้ร่วง ส่วนประเทศเขตร้อนชื้นอย่างไทยนั้น จะพบได้ตลอดทั้งปี แต่จะระบาดมากในช่วงฤดูฝน

การสังเกตอาการของโรคมือเท้าปากนั้น ในระยะเริ่มแรกผู้ป่วยจะมีอาการไข้ต่ำ ปวดเมื่อยตามร่างกาย เบื่ออาหาร ปวดท้อง เจ็บภายในช่องปาก ไม่นานนักจะเริ่มมีแผลในปาก และผิวหนังตามลำดับ ส่วนมากจะพบบริเวณมือและเท้า บางครั้งอาจพบบริเวณก้นของเด็กร่วมด้วย ลักษณะเฉพาะของแผลในช่องปากนั้น บริเวณฐานของแผลจะเป็นสีเหลืองและล้อมรอบด้วยวงสีแดง ส่วนมากเกิดที่บริเวณริมฝีปาก หรือเยื่อบุช่องปาก ซึ่งจะมีอาการเจ็บมาก และมักพบในกลุ่มเด็กทารก และเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี  บ่อยที่สุด

การรักษาและการป้องกันโรคมือเท้าปากนั้น ตามปกติจะสามารถหายได้เองภายใน 7-10 วัน ในกรณีที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน โรคนี้ยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะ จึงเป็นการดูแลรักษาตามอาการ ได้แก่ การเช็ดตัวลดไข้ การให้ยาลดไข้ การให้ยาตามอาการ เช่น ยาชาป้ายแผลในปาก การประเมินภาวะร่างกายขาดน้ำ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากดื่มน้ำน้อยลงจากการเจ็บแผลในช่องปาก นอกจากนี้ควรแยกผู้ป่วยออกจากคนปกติ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ที่สำคัญ การรักษาความสะอาดของบ้าน ภาชนะรับประทานอาหาร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนสระว่ายน้ำ และขวดนมเด็ก ก็เป็นเรื่องที่ควรใส่ใจ เพราะสามารถช่วยลดปัจจัยการเกิดโรคนี้ได้

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 1311