เจริญสติ ปฏิบัติธรรม ที่สวนโมกข์ กรุงเทพ

หลายคนคงเคยได้ยิน หรือได้ไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี สถานที่อันแสนสงบที่แฝงไปด้วยปริศนาธรรมต่างๆ มากมายให้ได้ศึกษา เรียนรู้ อันเกิดขึ้นจากท่านพุทธทาส อินทปัญโญ ที่หลักธรรมหลายๆ ข้อ ไม่ว่าจะเป็นคู่มือมนุษย์ หรือกลอนธรรมะต่างๆ มากมาย ล้วนแล้วแต่นำมาประยุกต์ใช้เป็นหลักธรรมนำชีวิต ได้เป็นอย่างดีในทุกยุคทุกสมัย

แต่ตอนนี้คนที่ศรัทธาและอยากจะไปสัมผัสกับสถานที่อันแสนสงบอย่างสวนโมกขพลาราม ก็ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึง จ.สุราษฎร์ธานี แล้ว เพราะที่กรุงเทพ ก็มีสถานที่ที่ให้บรรยากาศและรวบรวมสื่อธรรมะหลากหลายของท่านพุทธทาสภิกขุ มาให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษา ปฏิบัติธรรม ได้เช่นเดียวกัน นั่นก็คือที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือที่เรียกกันติดปากว่าสวนโมกข์ กรุงเทพฯ

สวนธรรมแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่สวนรถไฟ โดยเป็นสถานที่ที่รวบรวมแหล่งเรียนรู้สื่อธรรมะที่เข้าใจง่ายของท่านพุทธทาสภิกขุ ตลอดจนเป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ บนพื้นที่ที่เงียบสงบร่มรื่น เต็มไปด้วยแมกไม้ต่างๆ มากมาย รวมไปถึงลานหินโค้งที่มีพระโพธิสัตว์ และสัมผัสได้กับความเย็นสบายของตัวอาคาร 3 ชั้น ที่สร้างขึ้นบนบ่อน้ำ อันประกอบไปด้วยแหล่งศึกษาธรรมะต่างๆ ดังนี้

ชั้นแรก เป็นส่วนของศูนย์หนังสือและสื่อธรรมะต่างๆ มากมาย ตลอดจนคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ ที่จัดแสดงไว้บนเพดาน

ชั้นที่สอง เป็นห้องนิทรรศการและห้องประชุมสัมมนาทางธรรม นอกจากนี้ยังมีห้องนิพพานชิมลอง ซึ่งเป็นคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุที่ให้พัฒนาขึ้นเป็นนิพพานที่ยาวนานขึ้นเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ชั้นที่สาม เป็นห้องประชุมสำนักงาน ห้องจดหมายเหตุ ที่บรรจุพระธรรมอันได้แก่พระไตรปิฎกทั้งไทยและบาลี เสมือนหอไตร รวมทั้งยังมีพจนานุกรมพุทธศาสตร์ และสื่ออื่นๆ ให้ได้ค้นคว้าหาความรู้

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานปฏิบัติธรรม หากแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ พักจิตให้คลายความทุกข์ น้อมใจให้ศึกษาในพระธรรม อันจะเป็นหลักในการนำความสุขมาให้ ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปได้ง่ายๆ โดยนั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีจตุจักร แล้วเดินไปที่สวนรถไฟ หรือจะใช้บริการรถประจำทาง และขับรถมาเองก็สะดวกไม่แพ้กัน ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเปิดทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 – 18.00 น. ใครมีข้อสงสัยเดินทางไปไม่ถูก ก็สามารถโทรสอบถามได้ที่  0 2936 2800 นะครับ

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

Credit : น.ศ. ฝึกเขียน 1602